مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 31
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

بخشی از متن :


مطالعات انجام گرفته در زمینه رهبری معنوی

علامه و همکاران(1393) مطالعه ای با عنوان ارایه مدل ساختار ارتباطی بین رهبری معنوی ادراک شده با تعهد، رفتار شهروندی و عملکرد پرستاران انجام دادند. رهبران معنوی با استفاده از اتصال فعالیت های کارکنان به ارزش های عمیق درونی شان، باعث افزایش تعهد،عملکرد، انگیزش و نهایتا بروز رفتار های شهروندی سازمانی می شوند.کارکنان متعهد نسبت به سازمان خود احساس هویت قوی دارند و این تعهد بالای افراد مسلما در افزایش عملکرد آنها نیز موثر خواهد بود؛ این پدیده رفتاری در سازمان های بهداشتی- درمانی که کمیت و کیفیت مراقبت های پرستاری مهم است میتواند ارزشمند باشد. مطالعه حاضر در صدد آزمون مدل ارتباطی بین ابعاد رهبری معنوی (چشم انداز، ایمان/امید و نوع دوستی) و نتایج سازمانی (تعهد، رفتار شهروندی و عملکرد) حاصل از آن در میان پرستاران بالینی است. نوع مطالعه توصیفی – مقطعی است که در سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه پرستاران حوزه شهرستان نوشهرتشکیل می دادند که (192) نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده ها بوسیله چهار پرسشنامه؛ پرسشنامه رهبری معنوی فرای (2005) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی بل و منگاس (2002) و پرسشنامه تعهد سازمانی و پرسشنامه عملکرد سازمانی فرای (2011) گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS و روش آماری مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های نشان دادند که ادراک مثبت پرستاران از رهبری معنوی با تعهد و بروز رفتار شهروندی و عملکرد آنان رابطه داشته است. بگونه ای که عملکرد پرستاران هم به صورت مستقیم از بعد ایمان/ امید رهبری معنوی و هم غیر مستقیم یعنی از طریق رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد. پیش بینی شد رفتار شهروندی و تعهد سازمانی بیشترین رابطه را از بعد نوع دوستی رهبری معنوی دارد. برازش کلی مدل نشان داد که نسبت خی دو به درجه آزادی برابر با 65/1 بود. مدیران پرستاری و بیمارستان برای بهبود عملکرد و تعهد سازمانی پرستاران سعی نمایند ابتدا با ارایه برنامه های کاری با اهداف روشن (ایجاد چشم انداز) و برقراری ارتباط انسانی (رفتار های نوع دوستانه) ادراک پرستاران را ازرهبری معنوی بهبود بخشند. زیرا که از این طریق هم میتوانند بروز رفتارهای شهروندی را تسهیل نمایند و هم عملکرد مراقبتی ایشان دارای کیفیتی مناسب گردد.

 

 

فهرست مطالب :

2-1 رهبری معنوی
2-1-1 تعریف معنویت
2-1-2 معنویت عصر جدید
2-1-4 رهبری معنوی در سازمان های معاصر
2-1-5 دیدگاه مذهبی در مورد معنویت
2-1-5-1 دیدگاه هستی گرایان
2-1-6 معنویت در محیط کار
2-1-7 دین(مذهب) و معنویت
2-1-8 جنبه های معنویت
2-1-9 جنبه های درونی
2-1-9-1 جنبه های تلفیقی
2-1-9-2 جنبه های بیرونی
2-1-10 تبدیل محیط کار به یک محیط کار معنوی
2-1-11 الگوی علی رهبری معنوی
2-1-12 تعامل معنویت و رهبری
2-1-13 شاخص های معنویت برای كاربرد در شیوه رهبری
2-1-14 نقش معنویت در موفقیت رهبری
2-3 پیشینه داخلی و خارجی
2-3-1 مطالعات انجام گرفته در زمینه رهبری معنوی
2-4 چارچوب نظری
منابع

2-1 رهبری معنوی

2-1-1 تعریف معنویت

2-1-2 معنویت عصر جدید

2-1-4 رهبری معنوی در سازمان های معاصر

2-1-5 دیدگاه مذهبی در مورد معنویت

2-1-5-1 دیدگاه هستی گرایان

2-1-6 معنویت در محیط کار

2-1-7 دین(مذهب) و معنویت

2-1-8 جنبه های معنویت

 2-1-9 جنبه های درونی

2-1-9-1 جنبه های تلفیقی

2-1-9-2 جنبه های بیرونی

2-1-10 تبدیل محیط کار به یک محیط کار معنوی

2-1-11 الگوی علی رهبری معنوی

2-1-12 تعامل معنویت و رهبری

2-1-13 شاخص های معنویت برای كاربرد در شیوه رهبری

2-1-14 نقش معنویت در موفقیت رهبری

2-3 پیشینه داخلی و خارجی

2-3-1 مطالعات انجام گرفته در زمینه رهبری معنوی

2-4 چارچوب نظری

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم) از free


مطالب تصادفی